Kako je Covid-19 doprineo povratku čovečanstva u svet posla

Kako je Covid-19 doprineo povratku čovečanstva u svet posla

Anton Colella - Global CEO Moore Global

U neposrednoj prošlosti ceo svet je svedočio posledicama Kovid-19 virusa na svet, koji je sa sobom prouzrokovao drastičnu nesigurnost i anksioznost, ali takođe je otkrio način kako ljubaznost može da infiltritra pozitivnu energiju među zaposlenima i rukovodećim timovima.

Kako su se ljudi na svim nivoima okupili kako bi očuvali, a zatim i preoblikovali svoj posao, došlo je do realizacije da tehnologija nije dovoljan uslov da organizacija opstane uspešna i profitabilna.

Od izuzetnog značaja je način na koji se pojedinci ophode jedni prema drugima i kako oni stupaju u komunikaciju sa ostatkom društva. Generalni direktor Moore Globala (Moore Global) Anton Collella (Anton Collella) naglasio je da će promovisanje jednostavnih i ljubaznih postupaka preći u jednu od glavnih karakteristika najuspešnijih organizacija.